#2573_1: Kalmarbiografen_1

Ealrnarbiograien

Goodtemplarsalen ==
(Innehafvare: THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

Hvardagar kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-10,15 enn.

PROGRAM

fr. 0. m. den 3 t. o. m. den (i mars:
För dagen!

I. Llluiner i och ulom Paris, åsiadkomna
af den stora ölversvämningen.

Den våldsamma öfversvaniningen i Paris, hvarom tidningarna
talat så. mycket och från hvilken vi förut visat åtskilliga bilder, har
naturligtvis lämnat ganska allvarliga spår efter sig. Vi äro nu i till-
fälle att åskådliggöra förödelsen models en ny iilrn, tagen för blott ett
par dagar sedan. Man ser huru Hederslegionens palats är illa åtgån-
get, man ser marken efter iioden å Solferinobron, man ser en stor
höstack, som Hutit 4 kilometer, sopande bort allt i sin vag, man ser
huru vattnet stigit högt upp på väggen till ett hus vid Rue de Victor
Hugo o. s. v.

Intressanta bilder från en nutida syndaflod.

En sensationell iilmnyhet!
. Kinematograferad af The Vitograph Company of Ame-
rzca.

2. Mose Iif i Iefvande bilder.

Se beskrifning å andra sidan.

Nytt för Kalmar!
3. Gäslunnlrärlande af operellsànger-
skan Fröken I Mary Lundqvist.

Eleganta kostymer! Stor, fin repertoar! Stor succes!

4. Nancy. Lorraines hulvudslad.

Förstklassig sevärdhet.

Nancy, fordom hufvudstad i Lorraine (Lothringen), består at"
gamla staden i nordväst saint nya staden eller Stanislausstaden isyd-
ost med breda, raka gator. Vackrast bland de öppna platerna ar
Stanislaustorget, som prydes med en staty af Stanislaus Lszt-.zynskL
den bekante polske konungen, Lorraines siste hertig. och flera monu-
mentala fontaner samt oingifves af statliga byggnader (stadshuset,
biskopspalatset, teatern in. fl.) En vacker triumfbåge förmedlar öfver-
gången mellan Place Stanislas Och Place Carriere i gamla staden. Bland
offentliga byggnader märkas domkyrkan. cordelierkyrkan, det forna
universitetshuset m. fl. Vid Nancy besegrade hertig René af Lorraine
hertig Karl den djarfve af Burgund (Charles de Teinéraire), hvilken
har stupade; filmen visar hertigI Karls hus i Nancy, Af det gamla.
hertigliga slottet återstår endast en flygel.

5. Peter gör inköp eller Olur hela dagen.

Öfvermåttan muntert.

 

 

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 7 mars.

 

 

Kalmar 1910. Tliin. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages