#2571_1: Kalmarbiografen_1

Kemer" legrefen

-- Goodtemplarsalen =
(Innehafvare: TIHOMAS HANSEN.)

. Pöreställningar:
Hvardager kl. (grå-10,15 e.m. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-10,15 e.m.

PRHGRA

fr. 0. m. den 27 t. 0. m. den 30 jan,

I. lllusllc.j
Enastående sevärdhet!

2. A.-B. Seeairalers världsberömda mön-
slerladugård vid Hamra. Å

1. Utelkter öfver bostäder och lndnn-årdellyggnader. 2. I beter-1-
nnnkerna. 3. Krenturens henlkomst till ladugården. 4. Korn-41 hemnm
hos sig: Utfodring, ryktning, tvättning, lnjfillminf.r nrm.  llnr mjölk-
ning-ennlekiner arbeta. (i. Dngegznnmnl kall. 7. llfljölkvålnner.  Späd-
lmlf med sin dillnsku. 9. En kalfetrulwport. ll). .lzwtjnrmy

I Edison 111m. Edison film.
3-   Skämt få en alm.
4. En midsommarnallsdröm

efter Shakespeares berömda sagospel.

Blund Shakespeares många odödliga mästerverk iir Obeetridligen
En midsonnnnrlmttsdröln ett :rf de mest omtyckta orh det som genom
eine många fnntnstielm :scener gifver den nmdernn. kinemntogrnlfen till-
fälle att rätt visaP sina stora resurser, som i eeeneffekter öfver-trillle
det lästa, smn-tlll Och med de största Vilrldescenernn förmå prestera.
1:[nfvmlrollerna utföras nt" framstående skådespelare så t. ex. utföres
.luttorne roll af den berömde skådespelaren Footit, som i England :nr
see ram den bäste framställer-en af denna roll, och ingen mindre än
den uppburnn nnlne anlerkowska från Pan-ie Stora opera ntfin- Tiin-
nias roll.

Se l.)eskrilningen ä andra sidan.

 

 

 

 

Gästnppt nämnde af Barytenisten

.5. Herr åesel Johanson.

Vi hay lyckats engagera denna af alla så flipplmflwe
cam-atörsångare. Och mbjudes härmed Kalmar-pablilrelz till
att Hjul-a (rf mic-tf;qu mcker Sång

6. Hafvels symfoni.1

En Serie Synnerligen Stiimrzingsfulht scener-ler, fotogra-
ferade med stor lrfonlsftmlirlwhef .och charme :Heeliillfimmp
Sällsynt Hut utfömwule.

7. Svärmer vill rida.

Oemotatåmlliy .riatzfsmcàsn
8. Slulmarseh.
JWusiken utföres af :Herr anfon Wallsfröm.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 31 januari.

 

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiehnlags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages