#2566_1: Kalmarbiografen_1

Kelnerbiegreien
.= Goodtemplarsalen =

(Innehafvare: T H 0 M AS H A N S EN.)

Föreställningar: i

Hvardagar kl. 6,15--10,415e.m. Sön-I och helgdagar
kl. 4-5, öns-10,15 e.m.

PEBGRAM

fr. o. m. den 6 t. o. m. den=9 jan,

I. Musik.
I2. Frankfurt am Main.

Vacker och intressant natfztrbild.

Frankfurt nm Main är, som de flesta inellantyska städer, .en
märklig blandning ut nutid och medeltid. Från de breda, moderna
gatorna med deras rikt pulserande folklif med eleganta, storslagna,
tina line, förer oss den elektriska spår-vägen nt till den gamla stads-
delen, där den oliörfnlsk-.nle medeltiden lyser oss till mötes .från prakt-
fnlla och stilrika gamla byggnader. - v

3. "10.000 kronor erhåller?

den som vill gifta. sig med mig och gör-a.-

mig lycklig. 1

Ett så lydande ptakat hängde herr Illam vänner på
llanslfrygg. Stackars Max, hvad han ftclt lätta för detta pla-
kats skull, hör till det otroliga. " 1 "

.En verkligt genowfzttomisk bild.

I
4. Vlldmarkens ros. 1
Cowboysflickans roman.
Vi garantera Eder att Cowboyàfftficltarw roman, oinspelad
af Amerikas förnämsta mtmviska skådespelare, är den bästa
biografbiltt Ni har Lvett,

Se beskrifning å andra sidan. .
I
51  Diverse Omtyckta sånger.

6. Min Fru är en Kallunge.
Kolorerad sagobtlcl. . I .

1. En slorslads valleynverk.1

En stol-stads vattenverk? Den bilden kan välrej vara mycket
värd, tänker nog mången. Men då bli .de besvikna. En-bild som
denna har Väl knappast förut varit visad, man formligen häpnar öfver
dess storslagenhet. Med ett ord en bild där väcker förvåning och in-
tresse hos en hvar.A

8. Peler: viggar en biliell llll leàlern.

Oemotståndtig skmttsuccäs.

9. Slulmarsch.

Musiken utföres af Herr anfon Waliström.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 10 januari.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckerlv

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages