#2565_1: Kalmarbiografen_1

Kslmsrbisgrsfsn
- Goodtemplarsalen =

Föreställningar:

Hvardagar kl. (Snö-10,15 e.n1. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-10,15 e.n1.

lPansarm-

fr. 0. m.. den 10 t. o. m. den 12 jan,

ml. Musik.
2. Sverige i leivande bilder.

Rättvik: Kjljrltofdrd md Siljans gröna stränder. En
- söndagsrnorgon vid Rättviks kyrka.. Elgen som drdgdre. Ett
lmd l Siljan.
Elfkarleö: Forsar och, vattenfall. r
frollhäffan: derflslre. Industriella verk. Bldnd foru
sar ocb vattenfall.

Konstmm! Prisbelönt à Kinematograflska Konst-
utställningen i Milano.

3. A F R A. Numidernas droiining.

Ett lzelt skådespel, prisbelönt såsom ettlnncnuttogrdllslrt
mästerverk, framstår denna bild för oss l en hittills oayndd
fotografisk skönhet.

Se beskrifning ä1 andra Sidan.

4. Musik. ,
5. Under drömslöian.

En enastående prdlttbild.

1. Den nylikne herden. -2. Nylnfens lätta steg. 3. Under dröm-
marnas slöjd. a) Dödens håla. b) Doftande rosor. c) Under Vatten-
kaskader. d) Féernns dans. e) Farmer-nas hånskratt. f) Underjordens
llnnnnor. 4. Efter att hafva badat återvända nylnfernn. 5. Drömmar-
nas slöja lyftes af nymferna bort från don sofvonde hel-den. 13. Under
sång och dans draga nymfermr bort. T. llerden vaknar från (lr-(m1-
marnns lund och ser med förvånade ögon den verkliga världen om-
kringl sig.

6. Siorm vid Italienska Revieran.

Storslaan natur-bild.

1. Miiller nå besök.

Högst .srlt-rrttlretdndc.

8. Sluimarssh.

 

 

 

Musiken utföres af :Yen- anton Wallström.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den -l3 januari.

 

Kalmar 1910. Tidln, Kalmars Aktiebolngs Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages