#2564_1: Kalmarbiografen_1

1 "- Goodtemplarsalgn m
(Innehafvare: T H O 1111 518 H Å N S EN.)
Föreställningar:

Hvar-dagar kl. 6,15--10,15 9.111. Sön- och helgdagar
.111. 4-5, (inn-10,15 0.111.

fr. o. 111. den 3 t. 0. m. den 5 järn,

l.. Fänrik..

Epressnyhet. I v
2 ralenskn dniånårn nianäwr 19 91
1101le årligen upprepade .Stora öflevfnmrr.

Det där ett högst intressant 11-1111rl111531101 (ill åre all-111111 stora,
ä. dsålaånrikaänn E änåäand,

Högst intressant 171 zd-i tszfrierl.

du. Kvinnnåasklmål

Storm-md 117"a111affi.rl1f (1111-9666111111111.
Se beskrifning 51 111111111 sidan.

 

än  I llafvets sol-l, (much-illa... Fritz" llVàZI-Str-öm.,
6.  imgnas land

På denna korta 1:11111 halva Yi först on 111111. lika fängslande :som
verklighetstrogen, ut wP-.lys de Foisv). Det som :1111111 linnen kvzir :il
det gamla slottet. som 01 nåns: lspulmlu en så betydande roll i 111111
guilse1"1(.rigot, synes på. skärpan i 110111 Mitt 1.1111jcntät. 11111110111:111t11ri11111
un promenad utmed Ariegf: stränder samt i (len kring-liggmnlc 1101-11011,
liv-(west vi bli Vittne till 1111111154-:1 pittoreska scene-r.

BE  .lll-11101121:rally.

Vi bevittna en 11111 ytterst komiska, oförutsedda händelser, som
drabba en lika passionerml som olyvklig söinlngnjåigure. Han skjutur
på en bonde, som 111111 förväxlur 111911 en ban-01, 0011 1111:1"2-111f1111e1I  11111I
vettet ur en skum 1161157 bvarpå 1111111101" skjuts-:L bort 110110111 1151P ett
lika. komiskt som egendoinligt nätt. l ställe-t för 011 kaninunge 111111111I
111111 en katt i jirktväskan etc. Då 111111 kommer 1111111 återkonnnor11-1111
samtidigt från en 1111t11111obilutflykt, som 11011 förut-113111 till skåiloplatsen

Vför barns hjältedåd. Hon 1111116. utan att 11:111111ärkte det, Ewe-tt 111111
1111115 äfventyr. Han lär sent 2161111119 (11111 11th111 upptnktelse, 11011 lilt
110110111 undergä.

8. Slulmarseh. mf

Musiken uszöres aj :Yem- Janon Wallsiröm.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den (i januari.

 

 

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars 1à1ktiebolu.gsiBokla-yaknriv

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages