#2563_1: Kalmarbiografen_1

Kalmarbiegrafea

 

 

Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare: T H 0 M AS H A N S E N.),

Föreställningar :

Hvardagar kl. Gps-10,15 e.m. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-10,15 e.m.

P R 0 G R A M
fr. 0. m. den 13 t. 0. m. den 16 jan.

l. Musik.

Expressnyhet! .
2.- Uddevalla-ångaren "James-i strand-
-ning vid Marstrands Tåudde.

I 3. Snelkonslsnorlen.

Stormfmde kemisk;

4. Engadine-bergen.

(Homordevztlfigt lyckad Yriafmnzrrfovqrefi ingen m? en vågad-
bergbestégning fuimertfifl.

Konstilm.

5. KONSTVBERIDERSKAN.

Rommel af Leon Cllfmfzccrel. lecenseif af M. de Morlhan.

.llufvwlrollerna innehalva af: Mimikern Jasquinet vill yFeat-.er
Folies Bel-göres. Herr Reneut vid Teater (le la Porte RtMarLi-n. Frö-
ken lllargneriie Mont-aven vid Teater rlu Gymnase.

Se beskrifning å. andra sidan.

6. Forsar och vatteniall i Ungern.

Absolut en sevärdhet.

Af alla naturbilder som visats i .Kalmar denna säsong" tar onek-
ligen denna serie första priset. Aldrig- förut har man setten så. mångu

falil härligt vackra natureeenerier och H51 vill fetegrafenuie.

7. De båda rivalérna.

Kolosselt siwmftretcmde.

8. Slulmarsch. i

jmwikeni ufföres af Herr fnfon Wallsfröm.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 17 januari.

 

 

Kalmar 1910.;fTidn. Kain-areTÄ-laiewaéekläktryclleri:

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages