#2561: Kalmarbiografen

(Innehajvare : " 2 h o m a s åla n s en.)

Föreställningar : e
"vardagar kl. 6.l5-l0.ls e.m. Sön- och ., helgdagar kl. 4-5, öns-10,15 e.m.
Biljettpris : n
Äldre 50. 35. 25 öre. Barn och skolungclom 25. l5. lll öre.

PROGRAM

från och med Måndagen den 3 januari igno:

MIJSIK.

 

 

 

 

 

Expressnyhet 3

:Slallenslea Slettans manöver XQGQ.

Det är ett högst intressant skådespel att åse denna stora flottas årligen upprepade stora öfningar.

OStfabrikation i Holland. f-

l-liigst intressant industrihild.

Kvinnofalskhet.

Storartad dramatisk framställning.

MUSIK. I hafvets sol-1, quadrine ....... .. infz mama-fm.

- C,3)e krogms (and. --
Jaktåfventyr. i

Mycket rolig.

   

 

 

 

 

Slutmarsch.

musiken utgöres Lafj .ååerr .Åman Wallström.

Eventuella förändringar i programmet förbehållas.

 

" Nytt program Tbrsqlagen den 6 Jan.

 

ar 1910; Tidn. Kalmars Aktlebolags Boktr eken.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain