#2560: Kalmarbiografen

(Innehafvare: Zh omas fansen.)

    

Föreställningar :

llvardagar kl. 6,l5-l0,ls e.m. Sön- och helgdagar kl. 4-5, 6,!s-l0,rs e.m.
Biljettpri s :

Äldre 50, 35, 25 öre. Barn och skolungdom 25, l5. lll öre.

 

PROGRAM

från och med Torsdagen den 13 januari 1910:
Expressnyhet 2

Uddevalla-ångaren "Janus" slrandning

vid. Marstrand: Tåudde.

Spelkonstsporten.

1 Stol-mande komisk.

Engadine-bergen.

Utomol-"dentligt lyckad kinematografi tagen vid en vågad bergbestigning vintertid.

KonstIilm 2

Konsiberiderskan.

Roman af Leon Channel-el. lscensatt af II. de Illorlhan.

Hufvudrellerna innehafvas af: Mimikern Jasquinet vid Teater Felies Bergeres. Herr Reneut vid Teater de la Porte
Szt Martin. Fröken Marguerite Montaven vid Teater du uymnase.

t.forsar oclx vallenlall "x ungen.

    

Absolut en sevärdhet.

 

De båda rivalerna.

Kolossalt skrattretande.

 

 

musiken ulföres aj 35mm Änkan Wallström.

I Eventuella förändringar i programmet förbehållas.
Nytt [program Måndagen den 1-7 .II-an.

 

ämm 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain