#2559: Kalmarbiografen

é (innehafvare :é Z h o i.  n s en.)

Föreställningar :
llvarrlagar kl. 6.l5-l0.ls e.m. Sön- och helgdagar kl. 4-5. 6.15-l0,rs e.rirr.

u Bi] jettpris :
Aldre 50. 35. .25 öre. Barn och skolungrlom 25. l5. lll öre. . 1

x PROGRAM
I , från och med Måndagen den 17 Januari 1910-:
- Myskoxiakl i de arkliska regionerna.
oooooooooniiiiÖQQÖiÖO00000000:

i...  4- V.  i 3., :age-L f. auf-LL". 1:.)  Löv-"1471" .Nå - .ne :b.21- Vi

Eftler Fredrik von Schillers dild- V . N

 

 

 

 
   

  --:5:.-;;:::r;:.v;:;r;r"

Mycket intressant.

 I  ns... N "IMLn - w, i .Ä la..  . 
 a , -..v- . , .V

 

   

 

g Af max Lnnen. spännande, nnrnnknlnnennd bird. "I i r .
lya-ä

"ocenooooooooooooo...0000000000
gym Telllg väll Kulle HK svärmor.

Kolossalt rolig.

 

:Niue-.Wen ulföres ax Båerr Änkan Wallslröm.

Eventuella förändringar i programmet förbehållas.
Nytt program Torsdagell den 20 Jan.

 

åmar 1910. Tidn, Kalmars AktiebolagsgBoktaryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain