#2558: Kalmarbiografen

é F fi !(1nnehaf"m= é :hm  in" en-J J

  
 

 ., i: i v i "i - IV k Å
Å i "vardagar kl.V 6,l5,-l0,ls Sön-V loch helgdagar flrl; 4f5, 6,1571045 en.

.[iBiiljettpli-isg ,

-i .Äldre 50. 35-2125 öre: Biarllwhskolungdomf;2q5;=l5;5110föie- i

    

 e PRO  R M f   2

 i , f V från-och med. Torsdagen den f2w0P JaHU-åfl iQICHj-Ik
...donna-0000000000...0000000Qh

Qm sköna exlcanskan. i i W

En bild full af häl-liga nàtufiååcénerier panacrlrrlmed en Vspännande handlinà, i i a i

rällslaa Qolumlola, i Qanaàa-

Fängslande Vscener-inn från definatnrskönàrlanglét. - 

 

 

 

i i "Ett parti kort i Mexico."

No"nunnan-nunno-
 f Järnvägen Martigny. e  a

    
   
   

 Änkan. mallsflrfàm. " 
i; i i kr Efvmzéuella förändringar-Qipmgrammet järbelzgärllcas; V I i I 
-  Vflyftif f Månnilagaella 11:21:24 n Janna V V l

låmar 1910. Tidn: Kalmars Aktiebolag,szBaktxfyckeri. ,

f P Nuslåm utgöras v ag

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain