#2555: Kalmarbiografen

lfansen.)

(Jnnehajvare : Zh c m "I

   
  

N

Eörestä llningar :

llvardagar kl. 6,l5-l0.ls e.m. Sön- cch helgdagar kl. 4-5. öns-Illa: e.m.
Bil jettpris :

Äldre 50. 35, 25 öre. Barn .cch skolungdom 25, l5. l0 öre.

 

Wi

 

 

 

PROGRAM

ffån och med Torsdagen den 27 januari lglo:
V Enastående sevärdhet!

A.-B=s Separaldrs världsberömda mdnsterladugàrd
vld Hamra. f

Edison lilm! Edison lilm!

Marias älskare.

       

Eller Shakespeares berömda sagosnel.

Bland Shakespeares många odödliga mästerverk är obestridligen En Midsommarnattdröm ett af de mest omtyckta och det
som genom sina många fantastiska seener gifver den moderna kinematografen tillfälle att rätt visa rsina stora resurser, som
i seenelfekter öfverträifa det bästa, som till och med de största- Världsseenerna förmåJ prestera. Hufvudrollerna utföras af fram-
stående skådespelare - så t ex. utföres Buttoms roll af den berömde skådespelaren Footit, som i England anses vara den i
bäste framställaren af denna roll, och ingen mindrer än den ulripburna M:me Napierkowska från Paris stora opera utför

l itanias ro .

L-:nel inre: Imse! :sim ere! Lnlel lsnel rser Isnel Isnm Isnel lsnel Isnal Eur-J

 

 

 

 

Gästuppträdande af

Barytonisten

 Herr .I I scf J  son.

Vi ha lyckals engagera denne al alla så unnburne amalörsängare,
och inbiudes härmed Kalmar-publiken lill all niula af rikligl vacker sång.

HIS! IEJIEI [HIFI IEIIEI IEIIEI rEllEl [EJIEI TEIIEI IEIIEI IHIEIIEIIEI IEJIEI lEllEl HEI
Hafvets symfoni.

uEn serie synnerligl stämningsfulla scenerier, fotograferade med ston konstnär-lighet och char-man!
urskiljning. Sällsynt fint utförande. "

.i Svärmor vill rida.

Oemotståndlig skrattsuccés. .

 

 

 

 

 

e min rann alla min ralsma

 

 

c-EIIEI IEIIEIEHTIEHEIH IEIIE] "i

 

 

 

 

 

 

"Musiken utföres aS Bien Änkan Wallström.

p Eventuella förändringar i programmet förbehållas.

-lwytt program Måndagell den 31 J-an.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars AktiebolagsfBokti-yckeri. I

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain