#2554: Biografteatern Göta

,fum.

Södra "Xi-älgen, Tramsta.

 

(Aktiebolaget Svens-ka Biegraiteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10-, 8,10 och. 9,10 e.m.; 088.! send. jamval kl. 4,10 am.

-PROGRAM
Åfr..o. m. den l3 t.p o. m. den l6 Januari:
- Jägarlif i pOIaPiSen. - f

613er4 isäjärnsjakt i :War-ra Jsäafvef.

Verklighetsbild af största intresse.

Siungande bilder på svenska. Våra populäraste artister på biogralduken.
Nytt I Nyftt I

Skådespelaren Carl Barclsliml

uppträder och sjunger

 

 

 

Minnen "från b Boston-klubben.

Inspelad och utförd å A.-B. Svenska Biografteaterns atelier i Kristianstad.

En autemobilfàrd orden runnit.

 

   

Uppe-adam   i Munerm rjänsremn.
af v i   Personerna:

I  F. Mil-ä til-k ....... ..Å 

 0-   1 Åinitial-.93011115l:ei;i3ä1:ttwu..u 03:11?
m. mig mi m.

 

med bland annat

1sro=1s1o W

Humoristisk duett
med dialoggmenuett och
cake walk.

 Anna och Garl Antons
i svenska original-
repertoir är författad
af Carl Anton.

Nya dräkter.V

Konstlilln! I Nyhet af framstående rang!

Väg e  ko rs e t.

Den finaste dramatiska bildsom hittills visats. lscensättningen ensam har kostat 20,000 kronor.

I Den dj ärfve eyklisten.

Mycket komisk bild.

 

088.! De dagar Biografen Göta har gästupnträdande äro bilieltnrisen höidar.

b " Ngn program måndagen den V2 Sanuari.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolag-s Boktryekeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain