#2553: Biograf-Teatern Göta

r ödra Vägen, cYrarrnstar.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

allaJ dagar kl. 6,10, 7,10, l8,10 och 9,10 em; 088.! sönd. jämvàl kl. 4,10 gm, i

ä i PROGRAM

tr. o. m. den 24 t. o. m. den 26 Januari:

Rudolf af Habsburg.

Stort historiskt skådespel.

 

   

i V -
Svenska Biogratteaterns stora uppseendeväckande nvhet. Lefvande ooh siungande bild nå svenska!

Oscar Bergström w

I uppträder och sjunger ORFEUS l UNDERJORDEN. - Ensamrätt för Kalmar: BiografenI Göta-

 

 

 

      

   

.i Antwerpens zo ogiska trädård.

Kinematografi i färger af Pathé- 4Frénffes..

 

Gästuppträdande

at

 

KRiSTIANSEN, Komiker och Buktalare.
 I LANDER,I1amimiiatör.
Mapam-o
ä vännenw Petter blef bokhàltare.

 

Storartad humoresk.

 

0 BS.! De dagar Biografen Göta har gästunpträdande äro hiliettnrisen höida.

Wigh program eÖovsdagen den 2.1 c"namean

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryoker:

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain