#2551: Biografteatern Göta

ödra Vågen, tYrarrvsda.

(Aktiebolaget Svens-ka Biografteatern.)

PROGRAM

fr. o. m. den 27 i. o. m. den 30 Januari:
  Sällsynt slorslagna seenerier. Be.- ses

af alla som älska en storarlad natur.

-u-

GÖTAS slora Kinemalografnåhel. Lefvande och sjungande bilder på svenska!

ROSA lillllllBEIlG upphäer och sjunger Fiskarvasen.

Inspelad och utförd å A -B. Svenska Biografteaterns atelier.

Gräs En hj åltes död;th

Från Napoleons dagar.
Konstfilm. Sällsynt spännande historisk skildring. åKonslfilm.

 

 

 

 

 

Gästuppträdande

af

uettistparet Landers.
4; KRISTIANSEN, Kumiker och Buktalare.
LANDER, Damimitatör.

Vinskörd.

Kinematografi i färger af Pathe Fréres.

Mannen med liktornar.

Skämibild.

 

 

 

 

 

0 88.! Ile dagar Biografen liöia har gäslunnlrädande äro biliellnrisen höida.

Nyh program måndagen den "3A ISamxari.u

 

Kalmar 1910. liaafiiånnarvs Aktignoiagl Bokwfckeé;

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain