#2550: Biograf-Teatern Göta

Södra Vägen, Tramsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla. dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 00h 9,10 0.111; 088.! sönd. jamväl kl. 4,10 0.111.

PROGRAM

tr. o. m. den 3! Januari t. o. m. den 2 Februari:
Konstlilm. Konstlilm.

sLAFvINNAN.

Spännande, härligt iscensatt tidsskildring från antikens Korinth.

    

 

GÖTAS stora Kinematogratnyhet. Lefvande och sjungande bilder nå svenska!

GRUNB BG upptr--der och sjunger FlSllalValSEll.

Inspelad och utförd å A -B. Svenska Biegratteaterns atelier. -

   
   

öster-länder: lokal-målning i fär-ge.- af Paula Fre-fe

Diseiplin. .-

Mycket komisk.

 

 

 

Uputrädande at

lllusionisternas llonung W

Herr Aduph Ernest

från Berlin

assisterad af

Fru Elsbeth Ernest.

Hännadsväokande nya konststyoken. Stormande suooes.

I Endast några dagar i Kalmar!
i . -

 

 

0 88.! De dagar Biografen Göta har gästunnträdande äro biliettnrisen hiiida.v

Natt program "Öorsàagen den 3 Yenmari.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain