#2548_1: Biografteatern Göta_1

tagrattteattam Göta.

"Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvanole bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 mn.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 24 t. 0. m. den 26 jam:

I. Rudolf af Hahsburg.

Stort historiskt Skådespel.

Se 1,)eskrifningen å. andra sidan.

Sverst Btoyrdftedterns stora uppseendevdclmndenyhet.
b Lefvande och sjungande bild på svenska!

2. Oscar äergström

uppträder och sjunger Orfeus i UllderjOl-llen.
Ensmnrittt för Kalmar: Biografen Göta.

3. Ell besök i ånlwerpens zoologi-
ska tråalgàrå.

Kinematqqrajt få färger af Pdthé Fràres.

Ingen bör försmmm se dessa utomordefnfttrqt tfn-
tressdntct djur-startw", kvart-dl motstycke aldrig förut
fult-satts).

4. Gäslunnträdamåe a! Bueliislnarel
LANDERS.

Kristiansen, Kmnftlter och Btdrtaldre.
Iander, Darrztrmtdtör.

5. När vännen Petter blef bokhällare.

Stordrtad 71 yztmoreslft.

Petter är i farten igen. lälir antagen som kontorist. Får
tillsägelse att noga pussa tiden, Vaknar naturligtvis för sent.
Hnor i Väg under (7-11 nmswn galna Inissörlen. .Kommer fram ett,
par timmar Otter ti-lon. Hvasa - stängdt? Kors7 det åh" ju
(söndag-l

www Pianomusik. ---- .vn--
Nytt program torsdagen den 27 januari.

OBS.! De (lagar Biografen Göta har gästuppträ-
dande äro blljettprisen höjda.

6 ven fuella förändringar iprogmmmef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolass Boktryckeri

fungnå" .pd pp 0,1an [a :po i:avLllzzw.r.60.mf nänfpaw sapaq àamor:an

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages