#2547: Valhall-Biografen

W ersKARsHAMN. i
Föreställningarne börja kl 7,1?0 em; sön- och" helgdagar kl, 6,19 em.
Biliellnris: VÄldre 50.135. 25 öre. 1Barn och skolungdom 25, I5, 10 öre.Å gl

PROGRAM

från och med .Torsdagenden 13 januari 1910:y

R ät t v i k : Kyrkefärfl vid Siljans gröna stränder

  
 

 
 
  

 

lllnsöudausmergun vid Rätt Y" v 1

" V" "xåÄ-Eäivååàfm i få. . V , ääk. n v,

 

Trollhättan: Laxliske. industriella, verk. man! imfmi en va ,, "- .

   
 
  

 
    
 

 

"ÄJM

AF

 
 

 

midQPnåS 2.

kinemmtegmfiskt mästerverk, framstår denna bild for oss i en hittills oanad , I
fotografisk skönhet. f i V

Ett helt skådespelypriksbelönit såsom ett

    
  

Slovm ulö. :Slaläenglza (Human.
Miiller påbesök. M )

Högst skratireialide. f

 

Nuslkm ulf-öns as :fm ämm Eemow. i f
Eventuella föwäfndrifngar i pmgrammet förbehålåas,

Nytt program Vlilzfänmnalagel! 11110111 1.7 illafn.

 

Emmal- 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolag-s. Bektrycken.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain