#2546: Biograf-Teatern Göta

k .w
235.1? I q -.
. C  . F23:-
.1 i .i i I" . .V .1 .V
v  l  i
" 17 i "i .
- " 1 .IJ-f
I . . I -  q

Södra Vägen, Tunisia.   i
(Aktiebolaget svenska-f Biugmfeeamrn.)

på  Förevisningar af lefvande bilder

alla. dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 00h 9,10 0.111; 088.! sönd. jàmvàl kl. 4,10 0.111.
P R 0 G R A M

i fr. o. m. den 20 t. o. m. den 23 Januari:

Bruedhovs v011 Stegliens monument.

Ovanligt vacker bild.

Moderskårlek.

Dramatisk.

   

   

 

 

Svenska Biografteaterns stora uppseendeväckande nyhet. Letvande oeii- sjungande bild på svenska!

Oscar Bergström

uppträder och sjunger ORFEUS I UIIDERJORDEN. - Ensamrätt för Kalmar: Biografen Göta.

Leopardkj akt i Abessinien.

Intressanta verklighetsbilder från Afrikas inre. Oöfverträffad kinematograffilm!

 

 

 

 

 

Uppträdande

Nanne Nanneb 01: g.

Komika odn Vissa-00,011 0.

 

 

= Hans första. möte. =

Stor skrattsuccés-

 

0 B"S.! De dagar Biografen Göta har gästunnträdande äro biliettprisen höida.

.Si-.git program måndagen den 2.21. åanuavi.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags-Boktrycker:

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain