#2544: Valhall-Biografen

al aldh m"

Föreställningame börja kl 7,10 e.m.; sön- och helgdagar kl. 6,10 em.
Bilielipris: Äldre 50. 35, 25 öre.. Barn och skolungdom 25, I5, l0 öre.

PROGRAM

från-och med Måndagen den 17v januari Iglo:
Expressnyhet 2 -

Uddevalla-ångaren "Janus" elramlning

vid Marstrand: Tåudde.

Spelkonstsporten.

 

 

Sturm-nde komisk.

  

Engadine-bergen.

Utombrdentligt lyckad kinematograti tagen vid en vågad bergbestigning vintertid.

Konstlilm 2 - . i

l

Kaonstberiderskan.

Roman af Leon channel-el. lscensatt at Il. de Morlhan.

Hufvudrollerna innehafvas af: Mimikern Jasquinet Vid Teater Folies Bergeres. Herr Renout vid Teater de la Porte
S:t Martin. Fröken Marguerite Mentaven vid Teater du Gymnase.

"forsar och mången "x ungen.

. Absolut en sevärdhet.

I De båda I rivalerna. "m

Kolossalt skrattretande.

  

 

 

musiken utföres aj TN Ända Zemw,

Eventuella förändringar i programmet. iörbehållas. x

 

. namn 1910. Tian. Kalmars Aktiebolagsaomyckefi.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain