#2540: Biografteatern Göta

5!!

Biegreiteetera Eiete

Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. o. rn. den 3] jan. t. o. nl. den 2 fel-Jr:
KonstIilm ! Konst-.mm !

I N;
ll slafvlnnan. .Spännande hart-ägt iscensatt

tidsshildfring från antikens Kerinth.

Det afr sagan om den fattige getvalctaren Orestes
och hans älskade, slaffuinnan Phyllzs, som af sin herre
saljes till en rik patricier Phocton. Denne får Phyllés
har, men gifuefr henne "adelmodtgt fri, då han appaagar
hennes och Orestes harleh.

1. Orestes träffar Phyllis. 2.
lis dans, 4. l slafhamllarens Våld.
Phocion köper slafvinnan. 7.
steg förtviflan. Ei.
bruden. 11.

Till Bacohus ara. 3. Phyl-
5. På slaflnarknaden. 6.
Hell husetshärskarinnal 8. Ore-
Hjälpen mig, gudar. 10. Den korinthiska
Gastabud i Phoeions palats. 12. Slafvinnornas
dans. 13. Orestes följer Inusikanterna. 14. Spelen upp, blå-
sare! 15. Vid herdepipans ljud. 16. Orestes och Phyllis åter-
finna hvarandra. 17. Den gamles visdomsord. 18. Dregen hä.-
(lan i frid! 19. Mot hemorten. 20. Hell dig, Bacchus, de äl-
skandes heskyddarel .

 

G Ö T A S stora Kinematografnyhet:
Sjungande bilder på. svenska.

2. Rosa Granberg

uppträder och sjunger Ifli.s-Ioaf)1fz,"r,llsen.
Inspelad och utförd å A.-B. Svenska Biografteaterns atelier

3. Pagoden i Rangann.

Österlandsh Zohalmålning i färger af Pathé Frövi-es"

Rangoons norra kantoneringskvarter Ornsluter den rykt-
lmra :Stora Pegodem, som enligt sagnen uppfördes år 585 före
Vår tidberäkning och som i 18:ch århundradet restaurerndes af
Alompra. Den "ar helg-ad åt tilistéernas mäktige gud, Dagen.
Inne i templet anrosz birlnanska kvinnor, som i sina händer
hålla en symbolisk blomma7 helgedoinens afgudabilder med sina
gröna nephritögon, och tiggarna därinne i afgudahuset föra Våra
tankar till en Levy Dhnriners otf-undt realistiska taiior.

4.  lllychet komisk.
5.Uppirädandeai
 illusionistemas x
konung Herr 1, f
Adnlph Emest  ff

l
fr .. . . vf
an Berlin W b
llllllfokåä f

 

 
 
   

 

K

7
Assisterad af j
 .51,1 " I. 1" .

Elsheih. Ernest. 

Häpnadsväckande I
nya
konstst-yeken.
Stormande succés.
Endast nagra (ia-rr;A

gar 1 Kalmar!

 

-q.- Pianomusik. få
Nytt program torsdagen den 3 februari.

De dagar Biografen Göta har gästuppträ-
dande äro biljettprison höjda.

eventuella förändringar i programmet förbehålles.

0BS.!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

um,an pd .rap man [a Lpo iinomtmaaäoxd nönapaw sapaq uaqunJ

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain