#2539: Biograf-Teatern Göta

FJ!

Bie rafteatern Greta

KALMAR.
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Pörevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 0.111.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 27 t. 0. nl. den 30 jan:

I. Naturens under.

Sällsynt storslagna scenerler.

Ingenting åter-gifves så briljant af kinematografiilmen som
forsar oeh vattenfall. Nar då såsom i detta fall åtskilliga af
Världens ståtlig-aste oc-li mest pittoreska vattenfall aro föremål
för återgifvande,  inses att resultatet måste bli utomordenligt.
Denna bild är också en af de hittills allra främst-a i sitt slag.

Bör ses af alla som älska en storartad natur.

 

G Ö T A S stora Kinematografnyhet:
Sjungande bilder på svenska.

2. Rosa Grönberg

uppträder och sjunger Flskarfvalsen.
Inspelad och utförd å A.-ll. Svenska Biografteaterns atelier

En hiälles död.

Från Napoleons dagar.
Sällsynt spilmzfmzle historisk skildring.
Konsthlm! Konst-.film l

Europas betvingare, Napoleon, står med sin har ensam
mot de allierades trupper. En preussisk afdelning rycker fram
och hotar hans ena flygel med undergång, då berattelsens hjälte,
den unge Fanfan, marketenterskans son och regementets älsk-
ling, med minnet af Napoleons kyss på sin panna gladt offrar
Isitt lif för foster-landet och kejsaren och därigenom afvarjer den
öfverliangainle faran.

Handlingens liufvudmoment:

1. Regementets yngste.- 2. Döpt Iunder kanonernas dån.
Il. En tillfällig eudmor. 4. På sin första vakt. 5. Napoleons
kyss. G. Framåt mot fienden. 7. Far och son iflendens händer.
8. Framför den ilendtliga generalstaben. 9. En hård dom, 10.
Mag blir ej förradarem 11. Gif akt! Fyr! 12. I kyrktornet.
133. Stormklockan  14. Till vapen! Fienden ar öfver oss!
15. Marketenterslmn "söker sina anhöriga på slagfaltet. 16. :Han
offrade sitt lif för ossi 17. Napoleon Visar den fallne hjälten
den sista äran.

4. Gäslunnlrädande ai Duellislnarel
LANDERS.

Krllsfianeen, Komllre-r och Buktalare.
landet", Damlmzftaftör.

Vinskörd. f

KmemotiongJ  färgm- af Pellle Fréres.
Vindrufvorna skördas af1 de [randiga vingårdsarbetarna
och föras lastade på oxar till Vinpressen. Vinet soekras dar-
efter oeh halles i behållare för att jäsa.
i Det ar midt under dessa liffnlla arbeten som den färg-
lagda Och pittoreska scenen ar tagen.

6. Mannen med liklornar. samma.

es--H-w Pianomusik.
Nytt program måndagen den 31 januari.

0BS.! De dagar Biografen Göta har gästuppträ-
dande äro biljettprisen höjda.

Even fuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

3.

5x
I

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryekeri

funpå pd I:ap 9,1qu (a :po pwzuzuåoad nämpaw .sapaq uaamqncf

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain