#2538: Biografteatern Göta

E!

Biegraifteatem Geta

Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Btografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. o. m. den 17 t. 0. m. den 19 jan.:
Aktuell nyhet!

l. Konung Leonolds grifiefärd.

l. Konung Leopold i fall ornat. 2. Barones-
san Vaughan. 3. Braxelles på begrafningsdagen. 4.
Den stora begrafningeprocessionen dragen1 förbé. 5. Bel-
gtens nye konung Albert med gemdt.

2. Paiazzo och hans famili.
Storslagen dramatisk bild.
3. Unniräclande af Manne Manne-

berg. Komiker och Vissångare,

4. Snaniorernas krig iMarocko med
kabylerna.

Enastående nerklighetsbitden tagna på leriga-skåde-
platsen midt andeaÅ slaget.

5:    Mycket komisk.

Pianomusik.
Nytt program torsdagen den 20 januari.

0BS.! De dagar Biografen Göta har gästuppträ-
dande äro biljettprisen höjda.

6 ven fuella förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaaa Boktryokeri

wa,an pd pp 0,:an fa :po Izazuumaöeaal böngpaw sapaq uaamqnaf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain