#2537: Biograf-Teatern Göta

in naneatem Gjuta

Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svensk-a Bfiografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 13 t. o. m. den 16 jan:

II. Jägarlif inolarisen. På isbidrns-
iakl i Norra Ishafvel.

Verklighetsbild af största intresse.

l. I hPolm-hafvet. l2. Isbjörnar i sikte! 3. Jägarne draga
åstad. 4. Oga mot öga. 5. Ett lyckadt skott. 6. Bytet före-s
ombord. 7. Björnungarna tagas till fånga.

Sjunganlle bilderI på svenska.

Våra populäraste artister på biografduken.

Nytt! Nytt!

2. Skådespelaren Garl Bareklind

uppträder och sjunger

Minnen från Boston-klubben.

Inspelad och utförd å A.-B. Svenska Biogrnfteaterns atelier
i Kristianstad. f

KonstIilm! Nyhet af framstående rang!

3. Vägen lill korset.

1Den finaste dramatiska bild som hittills visats.

Beans-(tärningen ensam har kostat 20,000 kronor.

Handlingen försiggår i det gamla Rom på kejsar
Neros tid.

4. llnnlräclande af Anna o. Garl Anton

wa,an pd pp men), (a :po pa:meon .vimpazu sapaq uaamqncf

 

med bland annat:

En automobilfärd jorden rundt.
1810-1910.

Humoristisk duett med dialog, lnenuett och cake Walk.

Modernt tj änstefolk.

Personerna: Fina tjänstellieka - Anna - Andersson, betjänt qCarl.
m. m., m. m.

Anna ock Carl Antons svenska originalrepertoir
är författad af Carl Anton.
.- Nya dräkter. j

5. Den diärfve eyklislen.

Mycket komisk bild.

...e rianomusik. f I
Nytt program måndagen den 17 januari.

0138.! De dagar Biografen Göta har gästuppträ-
dande äro biljettprisen höjda. I

Eventuella förändringar iprogrammef förbeh åtles.

 

Kalmar 1910..Tidnin2en Kalmars Aktiebolazs Boktryekeri

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain