#2535: Biograf-Teatern Göta

.  - , - J m!!
. ngrattaatam Gata
KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 am.

Program

fr. o. nl. den 6 t. 0. m. den 8 jan:

I. Unnior Mont Blanc.
Ofnerdådigt vackra scenarier och alpvyer.
Expressanländ nyhet.
Med JWonf Blanc-banan från Foyef fill
go! de Vo3a. 4
1. I Szt Gervais fagra dal.
3, Till Gol de Vom.

2. lle hållai siömännen.

Storslaget drama. Ytterst spännande.

2. M ot alptopparne.

 

Biografen Götas stora uppseendenäckande
nyhet:

Lefvande och sjungande bild på sven-ka.

3. GLIINTAR. Nallmarschen iSanct
Eriks gränd.

Inspelad af Gblnnzfsångarne Edberg och Wennman.

 

Unnlrädande I at två ltalienska
Dragspelsvirtuoser Gerardo di

Mascio oah Josef Valentin.

OBSJ Ej förut nppträdt här i staden.
Stor repertoar.

Frun som svärmade lör romantik.
En mycket rolig bråd.

4.

än Piahomusik. -hmw

Nytt program söndagen den 9 januari.

0BS.!
dande äro biljettprisen höjda.

Eventuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1909. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

wa,an pd ,zap msn), (a :po pwumxäoxd pimpaw ysapaq aan-11an

De dagar Biografen Göta har gästuppträ-

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1909
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain