#2531: Valhall-Biografen

.0sKARsHAMN.

Föreställningarne börja kl 7,10 em; sön- och helgdagar kl. 6,10 em.
Biliettpris: Äldre till.I 35, 25 öre. .Barn ooh skolungdom 25. l5. lll-öre.

PROGRAM

från och med Måndagen den 24 Januari rglo:

3 grekiska Qolnmksla, Canada.

Fängslande scenerier från det natursköna landet.

Gr) en sköna   Mexicanskan. I

En bild full af härliga naturscenerier parad med en spännande handling.

"Ett parti kort i Mexico."

  I Järnvägen Martigny.

 

 

l

 

Gästuppträdande i

af den genom hela. Skandinavien populära

Vis- och Kuplettsångorskan

Fräken ANNA LARssoN

senast engagerad pä de förnämsta etablissement i Köpenhamn.
där hon vunnit de största erkännande at säväl
pressen som allmänheten.

mors   intri

 

 

   

 

  den

 :Den ementvislze sp onsmannen.

Elegant lärglagd. i

 

musiken utgöres as :fm :Runa "Ösmo-xp.

o B s Y Beroende pä det långa ooh storslagna programmet denna veckan böria före-
0 0 ställningarne kl. 6 ooh pägä oatbrutet till kl. l0.

Eventuella förändringar i programmet förbehållas.

I Nytt program Torsdagell den 27 Jan.

 

Kålmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain