#2529: Kalmarbiografen

(Innehajvare : 2 h o lm n s e n.)

 

I
föreställningar :
llvarrlagar kl. ö.l5-l0,rs e.m. Sön- oeh helgdagar kl. 4-5. 6,15-l0,rs e.m.
Biljettpris = .
Äldre 50. 35. 25 öre. Barn oeh skolungdom 25. I5. l0 öre.
WW W

 

PROGRAM

- från och med Torsdagen den r7 Mars rglo:

.åker an hg ger lärnuåg i Elmer-tha
är onekligen en af de intressantaste bilder vi varit- i stånd att bjuda Eder.
Intressant. - Lärorik. - Instruktitr oeh underhållande.

J äftteiilm z I Teaternlm z

  KATARINA AF MEDICI.

- Ett blad ur Medieeernas dystra saga. Storslaget historiskt drama. -

Hufvudpersoner: Karl IX, konung af Frankrike; Katarina af Medici, hans moder; Henrik, hennes yngste son; Grefven at"
Bussy, konungens förtrogne; Maria, hofdam hos Katarina: Konungens väninna.

 

 

 

[Fr-"ll

 

 

lmmmäaaammammmmmmmmrammwm

Gäsroppträdoode of
Operettdoettisteroo

roderoa Lorentz.

Bekanta från Berns salonger. Svea-Salen, Svea-Teatern
samt öfver l.000 gånger nå Mosebacke.

Seeekholms-puhlikens guaerlingar..
Nya eleganta kostymer!
Fullstandigt ny repertoar!

lensr mom :som raosr mom lens: min falls: :alla :som :alla falls: lens: lans!

Sehasshansen.

Kinematograii i färger. H- Storslagna naturseenerier.

Peters eldsläckningsapparal. (lleidlösl komisk.)

 

 

mmlärällwellslälmenslmlslmmw

 

 

 

 

emmmmmmmmmmmmmmmms

 

 

F!

 

 

 

 

Eventuella förändringar i programmet förbehållas.
Nytt Droger-:lm Söndageln den 20 Mars-

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain