#2528: Kalmarbiografen

(Innehajvare: I"ltonnas ålansen.

 

 

Im I
Föreställningar :
llvardagar kl. 6,!5-l0,ls e.m. Sön- oeh .helgdagar kl. 4-5. öns-lim e.m.
Biljettpris :
Äldre 50. 35. 25 öre. Barn och skolungdom 25, l5, lll öre.
n Wi

 

 

 I PROGRAM

från och med Torsdagen den 24 t. o. m. den 27 Februari rglo:
pressnyhetz

På Blå-åkt i Nam-land.

I . Natur-friskt jägerlif.
Express 2- Express 2

Från den världsberiliImda lirman Pathé Freres anländer i dag en nv .fullständig serie bilder lfrån

lllversvämningarna i Paris.

Dessa bilder gifva en fullkomlig skildring af olyckan i hela dess vidd och bör ses af alla.

   

 

 

 

Upptràdande af den
4-årige

llalienske Dragspelsvirtuosen
= Angelo Valent-

med ny repertoar.

 

episod ur Napoleons spanska

Storslagen dramatisk bildserie.

Gästuppträdande

af

det omtyekta

Juettistparet
"let-on

med nv repertoar.
0BS.! Endast till oeh med
Stormande bifall!

itorna vid ände i Södra Frankrike.

" Vilda naturscenerier. 035.! Kolorerad i naturliga färger.

-Skomakaren vinner högsta vinsten eller lätt tåoget,lätt törgånget.

Dråplig humoresk.

. musiken utföres ag Neu inkom Wallström.

Nytt program Måndagell den 2G Eebr.

Kalmar 1910Y L Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckevi. s

tälttåg. i

söndag.

 

 

 

 

Q
I
.U
i

--

ii

Q
Q
5
E
lt
9
IQ
H
ii
i
v i
Q
ii
l
i
i
Q
O
g
1
G
i"
9

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain