#2526: Kalmarbiografen

(Jnnehajvare: Zhomas Nansen.

ml
Eörestäi llningar : V
llvarrlagar kl. 6.l5-lll,ls e.m.- Sön- och helgdagar kl. 4-5, 6,15-l0,ls e.m.
Bi] jettpri s :
Äldre 50. 35, 25 öre. Barn och skolungrlom 25, l5, lll öre.

 

 

 

 

" . PROGRAM

från och med Måndagen den 21 t. o. m. den 23 Februari rglo:

u

På trawlfiske i Nordsjön.

Hafvets arbetare i verksamhet. - Nordsjön i uppror.

Säkerligen det mest storslagna sjöstyeke som visats på någon kinematograf - en verkligt
enastående sevärdhet.

 

Laneel ot och Elaine.
Efter skalden S"r Alfred Tennysons "Idylls of the King". Gripande handling. Tidstrogen, dyrbar utstyrsel.

 

 

Gåelupp rädaml

af

det berömda Due isiparet

 

Ny repertoar!

Sturmande bifall!

Kulörta blommor.

K nematografiskt underverk. - Artistskt färglagda bilder. "- ögonfägnad.

Fagra blomster i smakfulla grupperingar växa upp framför åskådarens ögon. Och inramade af blomsteranordningarna
framträda olika scenarier, den ena vackrare än den andra.
t porträtt af ett flertal statschefer i Europa, bland hvilka äfven märkes Sveriges konung Gustaf V.

Blåekhornet.

Skämtnummer.

musiken utföres af .ålen .intim Wenström.

Eventuella förändringar i programmet förbehållas.

 

 

 

   

Till s

 

 

Nytt program Torsdagell den 241 Eebr.

 

Kalmar 1910 Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain