#2525: Kalmarbiografen

(Ilnnehaivare: Zhomas Nansen.)
" Föreställningar = i
llvarllagar kl. 6,l5-l0,ls e.m. Sön- och helgdagar kl. 4-5. 6,15-l0,ls e.m.
I Biljettpris =
Äldre 50, 35. 25 öre. Barn och skolungdom 25. l5. lll öre.

W

 

 

I PROGRAM
från och med Måndagen den 14 Februaril Iglo:
Expressleyhet 2 Expressnyhet 2

Östgötha-Spelen

som höllos

i Norrköping den 4-6 Februari 1910.
é Tmfastékan allting.  

Skämtsamt hunddresfsyrnummer.

 

 

x

Enaslàende- konsllilml Nyhel al lramsläende rang!

Srkeängeln. x

I Medeltidsdrama.

Denna storslagna film har belönats med stora guldmedalien på utställningen i Milano.

 

Kaisbv ämm gm: vid. "tå elle lle.

Stol-slaget naturskådespel. .

Skräddareu samh uppjinnqre.

En skämtbild at tiil-sta rang.

musiken utsättas ag Kew Änkan Wallström.

Eventuella förändwingaw i programmet förbehållas.

Nytt program Torsdagen! den 17 Febr-

 

 

 

 

Kalmar 1910. Ä Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain