#2520: Biograf-Teatern Göta

(stadens första och äldsta biograf)
Söd ra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

 

PROGRAM

från och med Måndagen den 28 lill och med Onsdagen den 30 November:

 

dokeyen, som

ÄPathé Journal Nzo 84.
hvad som faller honom in.

En roande bild. m

 

 

ff i Stor sensationell nyrhet!

 

f Den

 

   

1

Efter motiv af Oehlensehläger.
.Förevisats på Panoptikonteatret iKö-
penhamn öfver 400 gånger

för fulla hus.

 

 

Y(hädashg

 

 

lsband.

 

 

 
   

 

1. En dyrbar present. 2. På dödsbad-
den. 3. Halsbandet gör snickaren fun-
dersam. 4. Nöden har ingen lag. 5.
Brottet. 6. Skendöd. 7. Bekännelsen.

   

 

Sportöfningar i Indiska armén.

Intressanta gymnastik- oeh idrottsbilder. - Kinematograli i färger. - Orientaliskt militärlif.

fm Eddings ost.

En af de gladaste bilder som kan få ses. I

 

Ngtt program Eorsdagen den i. :Decemhem

Biljettpriserna äro- 35 öre å första plats, 25 öre å öfriga platser.
-n-.E -V , .. .. . .-
Barn 20 ere forsta plats, .ln ere andra plats, 10 öre tredje plats. i

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryokeri.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och förblifver bäst!

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain