#2519: Biografteatern Göta

W 1 i
i (I:

 

" (Stadens första W Och äldsta biograf.)

i  f sm Werm-

- i i i! (AktiebolagetW Svenska Biografteatern.)

 

örevisningar af f lefvande bilder

g allaJ dagar kl. 6,10 7,10, 81,10"0,ch-9,"10 6.111. "GB 3.! sönagar :jlväva-àl kl. 4,10 6.111;

 

 Uli

i ,.
 :fix-11; i tj  .1, ) f; I 1
H" 2-1 i . i i
U 1 , , i i
iii "I b .
i

i i P R 0 G 

i . fr. loi m; lTimesiegeia den i. 

 

1

 
 

:WL  f "T  JIE! u
i :1 v Ä"

Ayn-Twin, HUHPJIFIEP , , I Maxi-:i i] M4 1-1  LIV 1  v 1: 1 y I S v w
 dl nine-um I i em
1 1 i i I 1 i innehåller   4 in 

vez. PhiäliensW från Alnerna, likfärd; 

  

liösimànövrerna i Englafnd. W-y--Gha

i 1 i 1- 1
 f J1 :i i v
Pen. H, 1 f (var,
v l I I i!
f
I I Ix
e
à :i i
T,

k 1 1 1 I vi - i" M. 4 im; u
 ff   .ff 1"- Wei

nr 1 wbzkv h H V "117V .
q fl UV i
, m 1 1 e; 

 

Belgien. - Aufomobil- och moioreykeliäliinfgàma i Gaillanf- Flygiäflingarna i Milano. -V- Med-ei i-.lizvibyrie-.V-4 

 s t e r pr a k W

  

 

    

2

  

 

.8

g I  M

.0000000000eoeeoooeooooooo0oo
laiby under ebb och. flod

Å.CO-.OOOOÖOOOWOOWMWQOOW
I 1 I i 1 -x i WW0" .i 
VEpisml ur det tysk-franska kirigeit1 efter en berättelse af Em i l e. el a.
= i" Ma W
1 I 1 I 1 1 Intressanta exoiiska 1seem-erier. - Malajerna hemma hos sign:k i

Oetave är modig

 

Djuriämiare för alt få en fästmö. - Helig och 1nlförarglig. f

 

.Nytt 9mgeam,N.ànsåagen åeni Noeemiiee. w

[Var icke i ivifvel em hvilken i biograf Ni skall besöka; Göta är och tfn-blifver.bäst!1

 

Kalmar 1910. Tidningen KalmarseAWBm Bokhyckeri.

o. W :IW :i v I 
i .v .vi .
i 4 I I

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain