#2518: Biografteatern Göta

(Stadens första och äldsta biograf.)

Sörlra Vägen, cStrarri-.=.ia.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

f Förevisningar af lefvande bilder

alla, dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 088.! söndagar jämvàl kl. 4,10 6.111.

hPROGerUVI

fr. o. m. Måndagen den "I i. u. m. Onsdagen den 9 Nov.:

sier panraö4  " iranska armen.Wy

En bild, som intresserar alla.

W Herr Luftig-s flygförsök

Ett offer för sin flygvurm. - Alla måste skratta.

 

 

 

Konslfilm! - Konslfilm!

En faders sfolfhef.  

Hvad Åsången förmår utföra. - En gripande skildring ur lifvel.

Utflykt till Blå Grottan på Capri.
När Nolarie lem liek gillermålslankar- (Draplig humoresk.)

, Bilia-"priserna äro: 35 öre à första nlals, 25 öre å öfriga nlalser.

Barn 25 öre iörsia nlals. l5 öreI andra nlais, l0 öre lredie nlais.

   

 

 

 

Ngti program "öorsåagen een W November.

Var icke i ivifvel om hvilken biograf Ni skall besöka; Göta är och Iörblitver bäst!

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A B s Boktr eken

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain