#2517: Biografteatern Göta

(stadens första oeh: äldsta biograf) I 1
 Södra Vägen, Framsta. .
4, (AktiebolagetSvenska Biografteetern.)1 1 I Å 1 1
X- X Förevisningarnaf qIelvende bilder Y
I alla dager 16,10, 771110, 8,10 oeh 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,101e.m.
PROGRAMHT

-Ifrån och med Torsdageh den l5 till och med Söndagenden 1 IB lleeemberå

 

 

f Express i. deg från Paris. Senaste wàeriej 1 1 l

 

 

-memategrahsk Veekerevy.   I
1 Visar lefvande bilder till degehändeleerue världen rundt. l

Kinematograllska Veckorevyn vet allt! ser allt! Läs världsnyheterne i Eder tidning!
 l l 1 om ä 1 - 11:e l " I

:71.11. 3 eeåeågåeäåd .. 1" rim-1 1,2. :ideell-"rik 

  

 

Nse diam!1 eW Göm: 1 W

  

   

i 1 Teater Film.

f Zazà.

Damen från lnattlmliéet.1

 

Teater  i v

 

 

 

 

Senaste Edison-enyhet 1:

I En i lama-karavan öfvefgåf Åmlemas W bergsllass-

1

Senaste Edison-Ånyhet : 1

vw 11 1 X ,1 1 - I Ä 1 1 1 n f .1 4 1 l 1 Y E 1 11-- W dl Vf I dl q 1 1 
 - nell ylllolllga Y dalen BIEI" ll ; adeln", lg Ill Iall- 1
1 . Ä 1 1 C i j 1 11 1 " .1 EdisenwFilm! Edison Film! 1 l 1 1 1 X . 1 1

VH 1
1 Pl

i i Boxningskamp

Kemisk bseen af Max Linder. Våldsamt lustig bild. 1 15  I I

 

  

11 1

Bum äga ficka tillträde: 1 w
Nått PNQtlmNind-egen den XS Senemlm;

. Biljettpriserna äro- 3-5 öre å första1 plats, 251 öre å öfrige platser. 1 1
"- l -..I-me Bern 25 öre första plats;1 15 öre andra plats, 110 öre tredje plats.

Var icke i tvifrel orn hvilken biograf1 Ni skall besöka:
Göm är och förblifvel- mist!- .1 D

 

 

x

 

Kaliber-11910. H Tidningen Kalmars. 11.-Bzws" Boktryekeri

1 1

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain