#2516: Biografteatern Göta

(stadens första ooh äldsta biograf)
Södra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

i - "Förevisningar af-Iefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 ams; söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

PROGRAM

.från ooh med Måndagen den 2I lill oeh med Onsdagen den. 23 November:

(

 

Sedan vi numera insätta svenska texter i vår

Kinematograiiska Veckorevy

äro vi tärvissede om att densamma skall vinna Edert fulla intresse.

Vi visaiEder letvande bilder till danshändelserna världen rundt. Kinematogratiska Veckorevyn vet allt!
O ser allt! Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Göta!

   

V ,fwv  V

  Hemligt gift.

Medryckande Iustspel i 20 afdelningar, speladt af kända amerikanska skådespelare.

 

 

 

 

=   Ett barns ingifvelse.

Sliten mellan två kvinnors kärlek.

 

 

Ett spännande kärleksdrama. i

Evandleàyen i Rustvatien.

Illan kom lör sent (Särdeles munter film.)

i

 

 

 

y

 

Natt program Zend-egen. den 2.11: November.

Biljettpriserna äro- 35 "öre å första plats, 25 öre å öfriga platser.
"I - . .- .. .. 1
Barn 20 ore forsta plats, 15 ore andra plats, 10 öre tredje plats.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka;
Göta är (ich förblifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktrycketi.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain