#2515: Biografteatern Göta

(stadens första ooh äldsta biograf)
Södra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

FÖr-evisningar af Iefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 (2.111.y

PROGRAM

från ooh med Torsdagen den 24 lill och med Söndagen den 21 November:

 

Världsutstallningen i Briissel är slut, dess portar äro stängda. Men å den hvita duken kunna vi ännu se Idet rörliga lifvet på
utställningen och i staden. Vi visa Eder i dag

, Svenska Utställningen i Briissel.

Kinematograferad af var speeielle fotograf, förevisas endast å biografen Göta.

 lyckan  

Målarens son; Vackert och rörande drama.

  Athen.

Nutidsbilder från en gammal stad. - På klassisk mark!

 

 1  .TJ-.syf- 139 . i
 I äweszaws-iw - V A  Om:

  

     

 

   

 

Konstiilm i färger! .-

  . Sj àlsstorhet.

-l- Ett gripande drama, spelad af Comedie Frangaiseis artister.

 

 

 

 

 

 

.Cehmaql i i I - .Cehmaql - .LehmchP

Jehm an pa fiske-fur.
Denna nya Lehmansiilm torde vara den roligaste af alla. - Ett äkta skrattpiller!

.Lehman ! .Be-hmm; !  i i .Lehman !

 

Ngtt program måndagen den 28 November.

Biljettpriserna äro- 35 öre å första plats, 25 öre å öfriga platser.
...l- Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje plats.
Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni iskall besöka:
I Göta är och förblifver bäst!
Samtliga världsfabrikats bästa lilmnyheter uppvisas alltid på Biografteatern Göta.

Kallur 1916. Tidningen Kalmars A.-B:s Bokhyckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain