#2514_1: Biografteatern Göta_1

"Bie reileelern Göte

Södra Vägen, Framsta.
Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatewz.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10", 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 em. I -

P r o g ra m
fr. 0. m. den 3 t. 0. m. den 6 nov.:
I. Vår kinemalograiiska veckorevy

innehåller följande världsnyheter:

Höstmanövrerna i England.
Kapten llÅJickSOn rekognoecerar terrängen i sitt biplan. f

Skärinytslingarne talrikare än stora strider. Ä Kungliga artille
riet ingriper. - Skott-arna. göra anfall.
Chavez, hjältens från Alperna., likfärd.

. På bangården i Dumodossola. -- Avietikein Peulham talar
vid Chavez1 bår. 4 Världens.förnämsta :Lviatiker vid Chavezv
här. - Chavez" likfärd och begrafhing i Paris. .

Arsminnet af revolutionen i Belgien,
Borgmästaren talar för Belgiens Oberoende. e- Blommor

uedläggae på medborgares grafver, som dötp för fosterlznnlet.
.Automobil- Deli motorcylreltääingarna. i
Gaillan.

Starten.
Pristegnrne. v

Flygtäflingerna. i Milano.

Konungen alf Italien åser flygtåiilingernzi. - Kejsafr Finns
Josef heser :eroplaneir i Kejsaren samtalar med zwiatikerna.
- .Eroplaner kretszi omkring i rymden.

Modet i Paris.

Bon Man-hes .senaste nyheter.

2:  En lzllrllg slereoslropislc

lrilcl af sällsynt Skönhet. En lm"me förI lzlfncmatoymlien.
Edison konetfilml .

3. Slormmng af brötllopsgården.
Episod m- det tysk-franska kriget efter en berät-
telse af ElllILE Z OL A.

Beskrifning å andra sidan.

4. Malaiby under ebb och flod.

Intressanta exotiska, scener-ler.

Det är till en ö i Indiska oreanen vi här förliyttas. Vi
se en karakteristisk melajby. som under ehben ligger högt uppe
på land, men under Iioden kringflytes; husen äro därför byggde
på höga nålar. Vi se Vidare huru iiske  till där nere. huru
fisken behandlas, huru infödingar-ne. hade 0. s. v. Dessa interiö-
i rer ur ett naturfolke4 lif äro ef stort intresse och skola säkerli-
gen see med sturt nöje ef whåde stor-.L och småv.

lllalajerml hemma I hos sig.

5. Gelave i ar modig. I
.Djzlrtämjare för att få en fästmö. - Rolig och
ofömrglig.

Beekrifning å andra. sidan.

f Full fart. k 150 kni. i timmen. i Målet. fr

x

 

Pienomusik. d.-
Nytt program torsdagen den 3 november.
äveniueliaföråndringar iprogrammeffdrbehäikr.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall
besöka; "Göta" är och förblifver bäst!

 

Helmer lill!! Tidningen Kalmars àkiielmleezv Rnl-itrvnkf-TE

funinå pd 1:aja 9,!an .fe apa iewumafozd månmam sapaq uaeiyenaf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages