#2511: Biografteatern Göta

(elens1 lörsla och äldsta biograf
Södra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biegrafteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 en.

PROGRAMÄ

från och medållåndagenllnnandag iul) den 26 lill och med Onsdagen den 28 December:

 

Vårt 5.-te amerikanska .- PRESENTA TIO NSPR O GRAM.-
står på höjdpunkten af kinematograjislrI konst.

rLoRngs

- Italiens forna hufvudstad.

Två småttingars dröm om julgubben.

99Kinesen" i Guldkly

En spännande berättelse från en Golden Gulch i Galifornien.

:Eanlfwens àeller.

Stort praktlullt nutidsskådespel. Framställdt at Newyorks mest populära sceniska artister.

jack jehnsens öfver-man.

Little Willie som boxare och brottare. - Muntrande sportbild.

E  g I a  ll I. i

BiljettprisernaJ äro- 35 öre å första plats, 25 öre å öfriga platser.
...E- Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje plats.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och föl-blifver bäst!

 

 

 

ftan.

 

:Nr-.N program "öersàagen een 2.9 Seeemöer.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktrvckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain