#2510: Biografteatern Göta

(min:i fam ämm men i.
Södra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biegraftealaern-.)y I

Förevisningar af lefvande "bilder

alla dager Vkl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndegar jämelil kl.h4,10"e.m. V

 

ePRoéRAM

Y från .och med Måndagen den lV-9 lill och med Onsdagen den QÄABeeember:

 

i I Fjärde .Amerikanska v, f en

 Högfjällsnat 

 

  

 

 

 

k Stämningefulla. biläeir hel-ska. kusten. -
 -1 S-V I , Å .

Amerika-ljmogmh- -
i i v i , .i f  kr I i V . Miss Dorothy; lilil-blyiken,s I
n M se  - ess. 

Lustspel inspeladt a-f k
American Biograph.V

 
 

  

 

;. Obs.! Kolorerad. - Johanniter- eller Malteserrlddernas gamla ö. Sevärdhet af Obs! Kolorerad.

   

Shfvenmffånnanhago eller Leiungmm...  f

Stol-slaget! i Vi Ur Ambrosius gyllene qser-ie.V Spännandel 1

 

.Amerikansk konstnlmz 

soM Alison

Lustspel i 32 .afdelningan Såeehgens v.vagekrramste och meet glada hummef.

 

 

 

I 1!ch pregnm "Ö-etsåagux åm 7.2 Seewember.
liliettpriserne äro- 35 öre à .första plats, 25 öre å. öfriga. pletser.
m

Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tr-ubfe phi.

Var icke i Ltvifvel om hvilken biograf NiV skall besöka:y
VGöta är och förblifver bäst! - i i i

 

tal-Ar 19l0. Tidningen Kalmars A.-B:s Bokwyckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain