#2509: Biografteatern Göta

(stadens första ochI äldsta biograf)

61.8"

   

(Alrtiebolaget Svenska Biografteatern.)

FÖrevis-ningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m; söndagarjämväl kl. I4,10 e.m.

få mångas begäran törevisas t. o. rn. Söndagen-d. 20 d:s

 tlelförestätlningsstrådespelet .

      

I - (den svarta lthandeln).i i

Visas nu för tiden i öfver 800 teatrar i Amerika. - Sedd i Newyork af l,700,000 personer.

 

"Newyark Herald" skrifver: tliärtegrinande.
"Tribune": Människokärlekens anoteos.
"Ghioago Messengerlt: Enastående vackert.
"Boston News": Framkallar glädietàrar.
"Ohi Sum": The beautist nlay oower salt.

Hela llalmar hör se denna bild på Biogratteatern GÖTA!!!

Ngtt program Niadagen den 7A Nonemåer.

Biljettpriserna äro- 35 öre à första plats, 25 öre à öfriga platser.
...I- Barn 25 öre första plats, 15 örebandra plats, 10 öre tredje plats.
Var icke i tvifvel om hvilken biograf VVNi skall besöka:

Göta är och föl-blifver bäst!

 

 

 

 

 

i Kalmar I1910. namnges Kalmsikmma Boxzfyàefi,

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain