#2508: Biografteatern Göta

(sladens iiirsla oo lalldsla biograf
Södra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af Iefvande bi-Ider

alla (lagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 eJn.

PRoéRAM

från oehmed Torsdagen den 29 December lill ooh med Nyårsdagen den l Januari l9ll:

 

Våra are amerikanska I" APR E SEN TA TI O-NS P R 0 G R A M -Io
erbjuder .- u tes lu ta n de "- amerikanska films, express anlända från Ne-wyork.

I-lela Kalmar skall lala om della program! -I-I

Den svenske emigranlans älvanlyr i Canada.

 

Kinematograferallt af värlrlslirman Edison, Newyork. i - f

i Den iörälslgglle [armar-en

llan som gräfver en gran för andra fallr alla isjälf däri.

Amerikanskt lustspel. Edison Iilm.

 

 

Edison iilm.
Kalem iilm. Chikago.

Lokomotivförarens räddning.

Vitagraf.

aik par Bgmr på villovägar.

Lustspel. --

N yàrsliälsning.

Chikago.

 

 

 

Noll-program Måndagen den 2. annual.
Biljettpriserno äro- 35 öre à första plats, 25 öre à öfriga platser.
..- Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje phil-

. Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
.Göta är och förblifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Å.-B:s Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain