#2506: Biografteatern Göta

(stadens iörsla och äldsta" biograf)
Söol ra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

IFörevisningar af lefvande bilder

alla (lagar kl: 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämviil kl. 4,10 en.

 

PROGRAM
fràn oelr med Måndagen den 5 lill oeh med Onsdagen Iden 1 December:

Vi böria i dag med värleanrlra Amerikanska Presentationsprogram.

f

Express från Ryssland. , I

. :en zorsrorslikiärdoch bem-amma i

I Express i dag från Paris. Senaste serie.

K. I t" "f-kV .k
visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt. -- Iiinematograiiska.Veckorevyn vet allt! ser allt!
I Läs världsnyheterna i Eder tidning! - Se dem å G 0 TA!
American Biograph.

Briljant spel. - .Episod från amerikanska aifärslifvet. - Lyekligt iscensatt Ifoeh utmärkt speladt, ej minst af Aliees oeh Bes-
sies små rollinnehafvare.

I" B E N A R E S. "-
s Hindnernas heliga stad. - I österland.

as-

 

 

 

l

ä Vitagraph.

 

Viiagraph, -

-mkans vägar eller Mjälkllickas roman.

Amerikanskt lustspel. - Mnntrande handling, öfverlägset speladt!

Ill-.git program öotsåagen den 8 :Decemlaem
Biliettpriserna ärbo- .35 öre å första plats, 25 öre a löfriga platser.
Barn 25 öre första plats, lå öre andra plats, -lO öre tredje plate.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och föl-blifver bäst!

 

Kallar 1910. "Piiningen Kalmars A.-B:s Boktryekeri "

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain