#2505: Biografteatern Göta

(stadens första oeh äldsta biograf)
Söol ra Vägen, Framsfa.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Å Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 ooh 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 e.m. i

PROGRAM

från eeh med Torsdagen den 8 lill oeh med Söndagen den ll December:

E Tunis och Karthagos ruiner.

 

   

Synnerligen omväxlande oeli intressanta afrikanska seenerier. f Förstklassiga sevärdheter.
En liten llieka på villovägar. - En bild full af stämning.

 

l

lW y h e t 2 i  y h e t 3
Med ensamrätt för Biografen G ö t a.

- Lehàri .torn Succé!-

i . Grefven   
:. af Luxemburg. f

Lustspel i tre akter, speladt af elittruppen vid Aarhus Theater.
Musiken af Fr. Lehàr, arrangerad till bilden af Soph. P. Nielsen.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Två afdelningar. w Mellan första looh andra afdelningen två minuters paus.
.f Framför-andet varar öfver en half timme. "- I

J ättenlm z Konstnlm z

 

 

 

Mgtt program Måndagen den X2. äecember.
Biljettpriserna äro- 2-3 öre a första plats, 25 öre å. öfriga platser.
m llarn 25 Ölfe första plats, lö öre andra plats, 10 öre tredje plats. 9
Var ickei tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
I Göta. ärr-och förbiäfver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain