#2504: Biografteatern Göta

(stadens första och äldsta biograf) 1 I
Södra Vägen, Framsta. i "

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.).

E Förevisningarlaf lefvandle bilder

alla (lagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 oeh 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 em.

 

PROGRAM

från och med Torsdagen den l lill och med Söndagen den 4 December:

Clxilloulzstammama i Cent! al- vilka 

Deras lif och verksamhet. - Särdeles intressant.

 

 

 

 

f 1 :Elm mmm  era-1 Lam

 . 1 Lefnadstrött eller Lyakohjulet. I

  
 

 

i Vitagraf Film.

 

 

 

 

 

 

13,- wuw n i e
I 1.1, 4. Å
. .Fifi , .. A
t  2 . .

.ISTEHIEIISJIHIHEIEQEEIEQEEIELEIHHHEIHEIH

 

i Mästerverk! - Mästerpieee! x

 

Mohawk-höfdingen.

Indiandrama, inspirerat genom James Fenimore Cooperls romaner.

k Kinematograferadt af American Biograph.

ut Iiälk- teh huhsligh-aninäar i mskwaf- 

Arrangerade af Kalkonik-klubben. - Böra ses af a sportintresserade.

I "tunnbandskj 01". 

Också en bild för dagen. f

 

:Nått program Ninåagen ån 5 Stamkos.

Biljettpriserna äro- 35 öre å första plats, 25 örewå öfriga platser.
-l - . .. .. ..
Barn 2:) ore forstaP plats, 15 ore andra plats, 10 öre tredjeplats. i

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och förblifver bäst!

I" Barn äga icke tillträde. "-

 

I-I-l- 1-10!!! wåainnnn Y-Imn" Å -ne- nnlrfnrnlrnri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain