#2495: Biografteatern Göta

(stadens första. och äldsta biograf)

Södra Vägen, Framsta.

 

 

, Förevisningar af lefvande bilder 1
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 ooh 9,10 e.n1.; söndagar jamväl kl. 4,10 em.-

 

PROGRAM

från och med Måndagen den 12 till oeh med Onsdagen den 14 December:

     
  
   
   

 

wI-Ielförestärllnizngsskàelesapel!
Stor-slagen konstilm! Non plus ultra!

Säsongens praktverk:

EFAUSTF-T-

Dramatisk legend efter no n rdr-rn  n Ä s .fröna vanan, "i
bearbetad ooh iscensatt
af herrar Georges Faoot och Andréaini.
Kinematograli i färger. - Briljant iscensattning. w- Mycket spännande.
Filmen utgången från världsfirman Pathé Freres i Paris.
Se bilagan!

  

Som eXtranummer till ofvanstående gifves en

 

 

 

- Amerikansk konstIilm.

Fröken Argbigga.

Briljant spelad kärlekshistoria. e- Ameriean Biographs senaste nyhet.

Fröken Argbigga är ett riktigt naturbarn, sin mosters förtviiian. Och då den
förnäme godsägaren, fängslad af hennes skönhet, gör henne till sin rnaka, blir det
ej synnerligen bättre. Ideligen försyndar hon sig mot etiketten1 och uttråkad på allt
ger hon sig till slut ut på en utflykt med mannens brorson.

Men rendez-vouset aflöper högst illa för denne, och botad för sitt egensinne
återvinnes hon till sin man, som så. gärna tillgifver henne.

 

I

 

Barn äga. icke tillträde. , .
OBS.! De förnämsta kinematograf-nyheterna visas alltid å-G-YÖ 

Ngtt program öotsåagen den Vä Secemher.

Biljettpriserna äro: 35 öre å första plats, 25 öre a öfriga platser. -
m - i - .. .. .. u .0,
Barn .la oro forsta plats, 15 ore andra plats, 10 ore tredjeaphlil.
Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:J i 1
Y Göta är .och för-blifver bäst!

 

 

 

Kalmar 1910. Tidningen KalniarsyAfst Boktryokeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain