#2493: Biografteatern Göta

ingrai rn W 

I (stadens första och äldsta biograf)

Södra Vägen, Framsta.

 

Pörevisningar af lefvande bilder
alla (lagar kl. 6,10, 7,19, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämval kl. 4,10 em.

PROGRAM

Torsdagen den 22 och Fredagen den 23 December:

G .i cil " é i" Sicilien

I manga händer innan den kommer på. vart bord.
I i " i " "i f" i I S (fl-Europa, synnerligast

C1tronen ar sedan boijan af ine arhundradetiodlad 1 y I 

i leledelhafsområdet. På Sicilien är citronen allmänt förekommande och skorder; :råden
nvttiga och hälsosamma frukten sysselsätter en god del af ons befolkning.. 1 tnga
rader tågar folket skördedagar ut till arbetet, Träden plundras och frukten sor eras
i korgar hvarefter den packas i lådoroch på öns egendomliga karror transporteras

till närmaste hamnstad. Här skeppas citronlådorna 1på.den till Nord-Europa fgalepde
i ångaren och någravdagar senare njuta vi här hemma V1d bordet den syrhga ru en.

Särdeles intressant.

Två luppar somleivfa i sämia

eller

När. den. "nya pigan i kom.

Gladt ochX muntert.

-
Konstiilm ! 0 Spännande !

 wHandsken

5 minuter bland vilda lejon.

Romerskt riddardrama.

"r i i Speladtaf första rang-ens artister. -

Riddar Delarge älskar prinsessan Kunigunda, men bönfaller förgäfves om
hennes gunst. Konungen anordnar en jakt, i hvilken ett lysande sällskap till häst
deltager. Man ser jaktsällskapet med pager och hundar ute i den vackra jaktparken.I
Delar-ge lyckas fälla en ståtlig hjort. Konungen och det öfriga jaktsällsällskapet lyck-
önskar den lycklige jägaren e- alla utom Kunigunda, som blott har spott och spe
för den olycklige tillbedjaren. -

Senare mottager prinsessan ånyo ett breffrån riddaren, hvari han anhåller om
att få ge bevis för sin kärlek. Och snart får han detta. Hofvet är samladt i lejon-
gården. Man ser flera stora lejon nere på arenan. Prinsessan får nu en grym idé.
Hon kastar sin handske ner bland lejonen och tillsäger Delarge att hämta den.

Han lyder. De rofgiriga vbestarna vilja kasta sig öfver den djärfve, men han

Å betvingar dem med sin blick och kommer helskinnad ifrån äfventyret.
Men nu är han botad från sin passion. Han kastar handsken i ansiktet på

den hjärtlösa prinsessan och ailägsnar sig, medan Kunigunda, som dock älskade den
modige riddaren7 afdänad faller i sina hofdamers armar.

Synnerligen spännande stycke. -

Blad siigalesei ett jäiieeldiarietA

Fran Ceylons brända dalar.

Det lefver mellan två och tre miljoner singaleseripå den brittiska ön Ceylon

i Indiska hafvet. Singaleserna äroiallmänhet smäväxta med lina och regelbundna. drag.

Särskildt äro kvinnorna ofta anmärkningsvärdt vackra. Hyn växlar mellan ljnsbrunt

och olivfärg till svart. Det kvinnliga yttre motsvaras af en vek karaktär, som dock

ej alldeles saknar krigiska drag. Vår bild lämnar en god föreställning om detta in-
telligenta folk, .och vi se dem under skilda förhållanden hemma och ute.

är sHeligai) elefanten finnes där också, och det är särdeles intressant att betrakta

de klumpiga men kloka djuren. Sälrskildt i flodens ljumma vatten synas de njuta af
tillvaron i fulla drag. .

Intressanta bilder frän iIiärran världsdel.

Den nye betjànten som balettdam

eller
Den olycksbringande tyllkjolen. I

Den populära balettdivan i engagerar en ny betjänt, som dock torde få kort
tjänstetid på sin nya plats. Då balettdivan begifvit sig ut på promenad passar den
nye betjänten på tillfället att profva en af divans luftiga- tyllkjolar. Fumlig, som han

är i det ovanliga plagget, trasslar han ohjälpligt in sig och åstadkommer en jämmer-
lig förstörelse hvar han far fram ute och inne. I

En munter bild.

t "I

I . r
Ngii program Måndagen den 2.6 :Decemben
Biljettprlserna äro- 35 öre, à första plats, 25 öre å öfriga platser. .
---"I Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje phil.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och förblifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s BoktryekeriI

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain