#2482: Biograf-Teatern Göta

71 :Qin m! - v
vad Kl. 4,10, (5,10 0. m.

  

.v ll däri; kl

alårg M" J kL

 

 

X

PROGRAMÅ

 

lixom. Torsdagen Tden 20 t.o.m. Söndagen den 23 Okt.

 

 

 

 

1, i I en 500 fet lång bildserie visasexpressnyheten fdr dagen:
lygveckan l Stun hd m.
II- . i , u .-
gi Tisdagens .stora taflan mellan Bederstrum och Svendsen.y i;
EE i I Allas intresselhar de senaste dagarna varitlriktadt på den första svenska Ltflyg- i
ll veckanu, hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrbara pris ha utfasts till dessa flyg- II I
:: ningar, i hvilka flera anmält sig till deltagande. f i P " - I - v
ull: , Nervös- ankomst. - Svendsen anländer. - På flygfältet. -. Prins Eugen och 
 frin. Hederström. e Gederström startar med sin "Bleriet". -- Svendsen startar med :III
H sin Welsin". -- Svendsen landar. i 1 1H
EEP i . En lnld sem alla hora se. EE
II . -. . I . I . .,
III " " I , f .g . i . . - , II
:::::::::::-""::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

kGaliEiiii-cm PP m1 -i

 reslatidner af ner-ämnemexikanska..saneeihetsruneen Ram-en 1 Garcia.V

 

  
  
 
 
 
 
 
 
   

3. Amerikansk nyhet.

är ek sdr . dlien-

yStor komedi i 3 akter. Medryekandei adhd-briljant spelad.
HUFV U DPERSONER :

thättdn, husets förtjusande dotter ooh snart förälskad i
I Ingeniören, också träffad af Amors pil. I f

ffllarniyeslafviazvaanff, insjuknad i influensa och ömt älskad af

Snickaren, som är grymt svartsjuk. -V

Alltihop är egentligen familjeslafvinnans rfel, ty honinsjnknar. Husets .rara
dotter iklader sig hennes skepnad, och nu börja förveeklingarne. ffIngeniören ämnar
inspektera sitt nybygge- och iför sig arbetsdrakt. De två råkas, då han först vill
köpa sig en tår mjölk. Det blir kärlek och förveeklingar och svartsjuka i långa.
banor7 tills vederbörandes mammor råkas och afslöja anonymiteten7 hvarefter allt q
arklappadt och klart för giftermål. . r

i särdeles roligt alltihop!

elefanter i" in dUStaW

Intressant mm.

 

I elefanternas hemland har man otroligt stor användning för dem. Sålunda få
de t. ex. bara och släpa Stora träd, sedan dessa blifvit fällda. Man begagnar också
elefanter, dagman skall till att Bytte., och det är förvå.nansvardt7 hvad de kunna ha
mycket på. sig. Med lätthet kan en elefant i ett tag bara möblerna till en 5 per-
soners bostad i nägra särskildt för ändamålet tillverkade kolossala bårlådor; val att
märka, att 5 personers möblemang i dessa trakter ar något annorlunda än hos oss.

 

i . ..  -srz-Å..-4e2.1::m,1r=e-. .
,, , begärs BMJ
V anslags?

Muntra potpeurrier.

 

 

. Till . TVI,..I.1.1Jlsik  ff ; 

Biljettprisersz Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a4 plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
m Barn; 1:a plats 25 öre, 2:a plats 415 öre, 3:e platle öre.

Publiken bedes, att ovilkm-ligen .de platser, kvart-ill biljetterna äro köpta;

 

Förändring af. pregramniet förbehålles!

 

Klippan 1910. Taubeågs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain