#2473: Bjufs Biograf-Teater

Söndagen den lå N evernöer
kl. 4,10, ödll, 6,10, 7,14) öeh 8,10 e. m.

 

 

 

 

 
 
 

2.

 Nytt!

 

Bilden för dagen z l Nytt!
E

 Fly  iver 

Friherre dederström på väg öfver Sundet;
Svendsen fullbordar flygningen. i .

 

Alla talade Jn om de pa olika häll anställda flygtäflingarna och flygförsöken.
Lange holl fragan, hve-m som först skulle flyga öfver Oresund, hela Norden i spän-
-, w nu U,,w, ,-: .- --
ning. ba lyckades dansken Svendsen bh den lycklige, och sedan har fr1h. Ceder-
ström ntfördt samma bragd.. l
filmen ateiglfvel de bada aviatlkernas start a den danska banan, deras flykt
rnndt banan och seden färden högt öfver sundcts vågor,l

inden försumme detta enastående, nlett denna dag förekommande tillfälle, att här få
se dessa flygningar, nå hvilka hela världens llliekar, finnrllgt ialadt. voro riktade.

Bilden för dagen. "

   

 
 

le ta Pagan et.

Kemisk.

VVintressant,-Vvaelnar den tilltalande nlid, i
visande flere tusen sinattinaars neeök i den etera världsstaden vid Seine.

 

 

 

 

  

Nytt! 

 
 
  
      
     
 
 

   

 

 

EEE

nn
till!

EEEIQE

6.

Vackert kelarerad.

 Lindansarens dotter; 

-Gripande skildring -ur lifvet. i Myr-1,.,

En ung sprätt ärr-förälskad i en ung eirkusllicka afrovanligrskönhetl. 
som är lindansare, vakar med .svartsjuk Qmis-qrgvöfver Vsin dotter ofeh förhindrarhpp;
repade .gånger de älskandes sammanti-äffande.

Han stänger in henne och sätter som vakt en artist af sitt eget sällskap. Men
älskaren, som är färdig att våga allt för att nå. föremålet för sin passion, nalkas
vagnen med ljudlösa steg och lyckas genom fönstret kasta in ett paket med mans-V
kläder och en biljett, däri han ber om ett möte pä ett värdshus i närheten. Den
vaktande har emellertid sett allt och skyndar att underrätta fadern, som, utom sig
af raseri, lejer en lönmördare, som skall sticka ned förföraren, när han kommer till
mötesplatsen. i

Uslingen, som åtagit sig uppdraget, gömmer sig i trappan till värdshuset och
kastar sig öfver och dödar en elegant ung man, som kommer och knackar pä dör-
ren. DärpåJ sveper han in liket i ett täcke och bär det till fadern, som blottar
ansiktet och - o, fasa! .w upptäcker, att det är hans egen dotter, som mördaren,
bedragen af manskläderna, stött ner i mörkret.

 

anns bröllop.-

En rolig skämthild. 

ääiljäåäfåäiäääååä:Eiiäååäääåäöäääjäälå

50 öre, szra pl. 35 öre, 3zdje pl. 25 öre;
35 öre, 2zdra pl. 25 öre, Szdje pl. lö öre.

 

910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain