#2470: Bjufs Biograf-Teater

Söndagen den 6 November
kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10 och 8,10 e. Am.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

1" i Österlandets barn.

Synnerligen intressant naturhild.

 

 

Kemisk.

 

 

 

 

i olivia .li
.j- o-Ee "

...-
.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ter .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I

I!

II

HI . . I!
UH .I
:å w - f - o EE
" 4- En kerlekshislern fran Texas r
.I .I
Il . u ll
II i I.
.I " v . I c l l I 
ä: Afrentyrsskildnng fran vildmarken 1 14 amelmngar. :å
ll Il
.I " I!
:g Mödosamt ha vi banat oss fram genom vildskogens ogenomtranglighet :för att ::
IH uppsöka Jack Forsters Ä den lika fruktade som djarfve prariejagarens -- oovvboys- s!
:E läser- :i
:g Det ovanligt spännande äfventyr, som vi under Jack Forster-s ledning inlàta :1:
II oss på., har sin upprinnelso i ett karleksförliàllande mellan Jack ooh en :farmares Il
E vackra dotter. Deras gemensamma lycka grumlas dock af en tredje persons mellan- =:
:E komst. I 
il Denne senare ar en farlig rival, och endast med öfverhangande faror lyckas II
:g Jack hålla sin dyrbara skatt undan den listiges alla  En oerhörd. jagt öfver :g
E: prariens vidder genom vildskogens snar, öfver djupa vatten ar denna bild, som i :E
I! hela sin realistiska omfattning ligger framför oss. [I
i: Vi kunna tillägga, att samtliga .fotos verkligen föl-skrifva sig från vilda v-"astern7 :ä
:g en omständighet, som högst väsentligen ökar bildens värde. g:
lm i Il
I. - u

:Ill SGENERIER. . EE
g: l. Cowboyslagret. De djarfva mannen trana sig i ridt samt begagnandet af :g
ll pistol och lasso. 2. Interiör af den gamle farmarens hem.  Rivalerna. 4. Kam- ll
:: pen om en kvinna. 5. Upp med händerna! 6. Den vildajagten genom vildmarken. :III
:: 7. En haftig strid. 8. Förföljda. 9, Afgörandet. 10. I djupet. 11. En kamp ::
ll bland vågorna. 12. Den fruktade har segrat. 13. Hjälten finner sin öfverman. II
2: 14. na iyckngf. ena. :
i: i:
III-III...-IEI-IEI..-.IEI.III-l...-III-IIIIIIIIII.III-IIIIIIIIII-III...
III-I.III-HIIIIIIIIIIIIIII-II.III-.III-...IIII......I-IIII-IIIIIIIIIIII

 

 

.L

IT -v wv-vv v ww-v-Y v wfv-v v wvv

0- En orm ilustgarden.

Underbart vackert kulorerad.

LLKara Agnes! För att tvinga din far att lämna sitt samtycke, ämnar jag en-
levera dig. Släpp ned ett lakan genom fönstret ooh jag skall komma ooh hämta
dig. Horace.u

-lA-JA-.AA-.ÅnJ-AA..

För att rädda henne från en entragen beundrare later man inspärra en ung
baokfisoh på femton varar i ett kloster.

Men den nu ensam vordne alskaren ställer nu i sällskap med sina kamrater
till en fruktansvärd oreda i klostrets helg och beslutar att enlevera den unga flickan.
Lyckligtvis blifva dock de skyldiga ertappade pa bar gärning ooh fadern ger ändt-
ligen vika för den unge mannens trofasta kärlek ooh gifva de unga sin välsignelse.

.AA-44

J

 

 

 

 

n mystiske tjufven.

Bråplig skämthild.

 

 ämm lista P1- 50 Öfe, Qidm 101.35 öre, Szäje pl. 25 Öre;
I bam hsta DL 35 Öfff, Qidm Pl- 25 ÖYG, 3zdje pl. lö öre.

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain