#2467: Bjufs Biograf-Teater

ÄSönclagf.:;en den 20 November
kl. 4.10, 5,10, 6,10, 17,10 (mn 8,10 e. m.

 

 

fa

 

 

PROGRAM,

   

.GJ

 

EB]

 

 

modernt lan dtbruk

Å- i 611 glan d.

 

E

..

 

2.

 ,  . 4:   ..-  f ;

 

4.

Följden af ett misstag. 4

Kemisk.

     
  

Konstlilm! 3.

Ur 

---- n-ärngens af Engman ann.

Ett nytt mästerverk, utgänget frän LLKinernatografiska föreningen af författare
och skribenter i Parisa.

Konstfilm!

 

En outplänlig skamfläck i Napoleon I:s historia bildar denihändelse dä han pä
en ogrundad misstanke för konspiration lät år 18011 arkebusera den ädle härtigen
af Enghien. ,

" De olika episoderna i detta nu framförda mästerverk äro utspelade på. samma
historiska grund där dramat passerat.

Och se här hvad den ansedda franska. tidningen L(Le MatinLL skrifver om dra-
mats sceniska utförande:

uHerr Grand frän Comedie Francaise gifver oss en bild af härtigen af Enghien,
som skall räknas bland de bästa som denne underbara konstnär skapat. Herr Houry
.frän Gymnase spelar med. utmärkt precision officeren, som har häktningsordern, och
fröken Dermos frän Réjane-teatern är en prinsessa Charlotte7 som är uteslutande

angenäm, ooh den scen., där hennes förtviHan bryter lös, är ett prof pä verkligt stor

konstu. - Dessa äro hufvudrollerna.

1. Förste konsuln Bonaparte ger befallning om härtigens af Enghien häktning.
2.  härtigens slott Etterhien. 3. Ett afbrutet gästabud. 4.. Soldaterna anhälla
härtigen. 5. LLJag är härtigenu. 6. På väg till Paris. 7. En trogen vän. 8. An-
kornsten till Vineennes. 9. Dömd i förväg.
11. Inför krigsrätten. 12. Ett smärtfyldt afsked.
14. LLJag är redou. Den siste vännen.

10. Prinsessan Charlotte hos härtigen.
13.

Inför Ödets fullbordan.

 

Yéens gåfvor.

Härligt kolorerail. i

f 1ETåLäEE-E5EEEEE]

film]
till

IHF

lä

Faderns död. - Bröderna jaga systern ur huset. -. Ett godt hjärta. g Féens första gäfva.

är god och mild, jaga bort henne.

till matsäck. En gammal tiggerska närmar sig och ber om en allmosa.
annat än sin brödbit och den fär tiggerskan.

tack

- Brödernas gäfva. - Feens andra gäfva. - De elaka bröderna straffas.

Tre bröder och en syster befinna sig vid sin faders dödsbädd. Denne har knappt hunnit
uppgifva sin sista suck, förrän de tre bröderna som äro lika egoistiska och härda som systern

Den stackars Rosa irrar nu omkring pä landsbygden och har endast enähärd brödkant

Dä ger denna, som är en förklädd fé, Rosa
en käpp, men hvartill skulle hon använda den?
Hon beger

Rosa har ingenting

till

Sorgsen läter hon den falla till marken
och i samma ögonblick stär där ett dukat bord ooh Rosa sätter sig att äta.

sig

därpä hem. Dä bröderna färeda på. hemligheten med käppen, taga de den oohjaga Rosa äter
bort. Lyckligtvis möter hon äter féen, hvilken skänker henne en trumpet, som förvandlar to-

nerna till rent guld.

Rosa, som ej låtit varna sig, återvänder hem, där bröderna taga trum-

peten frän henne och som genom deras munnar utslungar flammor af eld. Rosa kallar "feen
till hjälp och hon förvandlar dem till svin och den fattiga .stugan blir förvandlad till ett kung-
ligt slott, där Rosa skänker sin hand till en vacker prins.

5- Utställning ai kattnr 0. hundar i London.

6.

une: 

Intressant nyhet.

En björn i trappan.

Kemisk.

   

50 öre, 2zdra pl. 35 öre,

äldre 1:sta pl.

barn lzsta pl. Sö öre, Zaira pl. 25 öre,

  tl frsta iörevisningen mot 10 öre.

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

3:dje pl. 25 öre; -
Szdje pl. lö öre.

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain