#2464: Bjufs Biograf-Teater

BJ U FS
  Bif-Teer.

   

Söndagen den 23 Oktober

kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10 och 8,10 e. m.

I Mil e i.
I ha: i? -

 

PROGRAM

 

1" Käpplöpning i hiwerpool.

Synnerligen intressant och spännande ryttarhiltl.

 

 

2- 611 envis älskare.

Uerhörtlt komisk.

Jag har härmed äran att anhålla om Er dotters hand.

LLMin herre, jag är envis. Ni skall alltid finna mig i Er väg, anhållande om Er dotters
hand. Luclen Crampon.LL

Herr Crampon anhåller om fröken Amanda Koketts hand, men får korgen. Han låter
likväl icke afskräcka sig, utan uppenbarar sig för sin hulda sköna faders ansikte Vid alla möj-
liga och omöjliga tillfällen . . . som brefbäraren, som bär brefven till honom, som kyparen,
som passar upp honom på restauranten, som kusken, som kör för honom idroskan, som portier
på hotellet och för hvarje gång har han på läpparna sitt: uJag har den äran anhålla om Er
fröken dotters hand".

Slutligen en dag kastar den ursinnige fadern unge Crampon ut genom fönstret och rusar
i väg ut, men han går förbi under fönstret just i samma ögonblick, som den ihärdige friaren
faller ner alldeles lagom för att upprepa sin gamla bön.

Och då kastar fadern, som är rädd för att han börjar bli tokig, dottern i Crampons

armar . . . Amor vimit omnia.

- .
:EEEI:i:EE:HHHH::HHHEIHHHE:E:33:35:35:EEEEHEEHHHHEEE
.- .l I. 
EE J attefilin! J attelilnn !A 
EE 3 d- f - k - ii
i; ln lan lie ans hvlta barn. i;

. .. .. .. .

i: Hanforande, konstnarligt spel. 
:: Fotografierna äro tagna i Dakota, Siouxindianernas hemland. .I
n E:
 Att indianerna sätta äran högre än gods, har flerfaldiga gånger bevisat sig. 
:: Begär en indian någon gång en låg handling, så är det hans hat till den hvita rasen, 
ill som drifver honom därtill. II
7:: Comata älskar sin höfdings dotter, Clear Eyes, innerligt och trofast. Clear 
:: Eyes älskarI emellertid en cowboy, Bud Watkins, och på dennes uppmaning lämnar 
ll - hon sitt hem bland bergen och följer honom till hans nybygge. Comata är djupt II
=: sorgsen, men han vill ej utkräfva någon hämnd på rivalen, han vaktar emellertid 
g: på Clear Eyes och är beredd att fordra räkenskap af den hvite mannen, om han 
:: förorsakar henne något ondt. ll
.I Två år ha förgått, och Clear Eyes har födt Bud en son. Det är hennes högsta 
:: lycka att betrakta och leka med barnet, och äfven Bud är till en början alldeles I.
ll förtjust i sitt barn. Men en dag träffar Bud farmaren HaWes dotter, Nellie, och II
:: han har tyvärr ej en indians samvetsgrannhet ocs trohet. Han förälskar sigiNellie 
 och kämpar ej emot sina känslor. Han har glömt, att den stackars Clear Eyes äl- I.
Il skar honom så högt och han är betänkt på. att gifta sig med miss Nellie. Comata, Il
:: som städse följt Buds spår, uppröres i sitt innersta öfver den hvite mannens låga 

I. handlingssätt, och han skyndar till Clear Eyes för att förtälja för henne om hela I.

:: sanningen. Hon blir förtviflad och börjar gråta samt vill gå sin väg. Comata följer 
 henne, medtagande det lilla barnet. Comata omtalar också saken för Nellie och visar :g
 henne som bevis barnet. Hon vägrar att tro indianens ord och sänder bud till Wat- 
:: kins, att han skall komma dit strax. Han kan ej neka, då han ställes inför sitt I:

.- barn, och medan Nellie sorgsen sjunker ner invid sin far, visar denne bort Bud, som .
.I går med böjd rygg och nedslagna ögon. Clear Eyes har emellertid gått med sitt 
II barn. Hon önskar både sig själf och barnet döda. Men då hon vandrat, tills hon II
.- är alldeles utmattad, visar sig Comata och bär hem henne till bergen. i 

.I

4- Genom Paris på en timma.

Kemiskt.

EEEEEEEEEEEE:IEEEEJEEQEEEEEEE
V Utan motstycke!

[UH ätidoftofan i Qéfpzéo, åcfcjicn.

sl

g: Kinematografi i färger från Paths Freres.
mål] Detta stycke, hvars uppvisningar i ridkonst stå på höjden af hvad som i våra

dagar kan uppnås på detta område, Visar en mängd sensationella tablåer, hvars tit-
mlnåll ,lar äro: Ett farligt språng. - Médor. -  den högre skolan. à Voltige. - Hin-

till
[Dä derhopp. - Rldt utfor ravinen. :235)
ål
[E

De djärfvaste ridprestationer som någonsin visats.
desammmemmemesmmm:Essäeemesmeaemmas

6- Kapplöpningmea Skottkärror.

1 Genomrnlig.
-"--
 äldre lzsta pl. 50 öre, szra pl. 35 öre, 3zdje pl. 25 öre;

" bam usa pi. 25 om, adm pi. 15 om, aaje pl. io om.

 

Klippan .1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain